Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Smart Zone sp. z o.o. (SmartNinja franczyzobiorca) (zwany dalej "Franczyzobiorca") and SNIT, tečaji IT veščin d.o.o. (SmartNinja franczyzodawca właściciel) (zwany dalej "Menedżerem"), który zarządza witryną www.smartninja-lublin.pl (zwanej dalej “Stroną”), jest świadomy znaczenia ochrony danych osobowych i prywatności.

Ochrona danych osobowych w Polsce jest systematycznie regulowana przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)(UE) 2016/679, które określa prawa, obowiązki, zasady i środki zapobiegające niekonstytucyjnym, niezgodnym z prawem i nieuzasadnionym ingerencjom w prywatność i godność osób fizycznych w przetwarzaniu danych osobowych.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)(UE) 2016/679, Menedźer szanuje Twoje prawo do prywatnosci, potwerdzając, że:

3. KTO MA WGLĄD DO TWOICH DANYCH

Twoje dane są przetwarzane i przeglądane przez zespoły operacyjne z firm:

 1. SmartNinja franczyzobiorca
  Smart Zone sp. z o.o.
  ul. Kunickiego 26 a
  Lublin, 20-417
  Poland
  Dyrektor zarządzający: Olga Lenarczyk
 2. SmartNinja franczyzodawca, właściciel
  SNIT, tečaji IT veščin d.o.o.
  Ulica Slavka Gruma 100
  8000 Novo mesto
  Slovenia
  Dyrektor zarządzający: Miha Fabjan
 3. Podmioty zewnętrzne. Wszystkie zewnętrzne bazy danych są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)(UE) 2016/679.

4. GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ TWOJE DANE

Przechowujemy Twoje dane w samodzielnie zarządzanych bazach danych i bazach danych podmiotów zewnętrznych:

Wszystkie bazy danych podmiotów trzecich są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)(UE) 2016/679. Nie udostępniamy danych żadnej innej bazie danych podmiotów zewnętrznych.

5. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Dla celów marketingowych przetwarzamy poniższe dane:

W celu prawidłowego świadczenia naszych usług (uczestnictwa w kursach SmartNinja) przetwarzamy poniższe dane:

Obowiązkowo:

Opcjonalnie:

6. W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE

Za Twoją zgodą Menedżer może wykorzystywać Twoje dane w celu informowania Cię o naszych działaniach komercyjnych lub operacyjnych.

Menedżer zobowiązuje się nie przekazywać, użyczać ani sprzedawać danych podmiotom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody osoby fizycznej.

W celach komercyjnych lub operacyjnych menedżer korzysta z aplikacji podwójnego wyboru, co oznacza wysyłanie wiadomości e-mail tylko do osób, które wyraźnie zgodziły się na otrzymywanie wiadomości e-mail ze strony internetowej. Korzystając ze specjalnego systemu komputerowego, który jest chroniony przed niewłaściwym wykorzystaniem spamu i ochrony hasła, menedżer ogranicza możliwość niewłaściwego wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane są przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.

Wszystkie zewnętrzne bazy danych mają własny system przechowywania danych. Dowiedz się więcej na ten temat sprawdzając naszą politykę prywatności baz danych podmiotów zewnętrznych.

8. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI

Po udostępnieniu danych w bazie danych SmartNinja, możesz je usunąć w następujący sposób:

9. ŚLEDZENIE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Gdy przeglądasz stronę internetową i nie jesteś zalogowany w żadnej usłudze online, wówczas przeglądasz stronę anonimowo. Podczas przeglądania strony internetowej, menedżer nie przechowuje i nie zbiera Twoich danych osobowych. Zasada ta dotyczy zarówno anonimowych jak i zarejestrowanych użytkowników. Jedną z używanych przez nas metod śledzenia są “ciasteczka”. Pliki cookie to identyfikatory zapisywane na dysku twardym komputera poprzez rozpoznanie Cię podczas następnej wizyty, bez konieczności rejestracji. Pliki cookis nie mogą pobierać żadnych danych z dysku, wirusów ani żadnych innych danych osobowych.

Strona korzysta z następujących dostawców plików cookie:

10. FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA STRONY INTERNETOWEJ

Menedżer jest świadom znaczenia bezpieczeństwa, dlatego stara się chronić Twoje dane osobowe. Dzięki technologiom i procedurom bezpieczeństwa zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu i ujawnianiu danych. Dane, które wprowadzasz na stronie internetowej są przechowywane na komputerach systemowych z ograniczonym dostępem w kontrolowanych miejscach.

11. POWIĄZANIE Z INNYMI STRONAMI

Inne strony internetowe, do których prowadzą linki na naszej stronie (linki zewnętrzne), mogą zawierać polityki prywatności różniące się od naszej. Aby chronić swoją prywatność, zachęcamy do przeglądania polityk prywatnosci na innych stronach, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem naszej witryny.

12. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

SmartNinja franczyzobiorca
Smart Zone sp. z o.o.
ul. Kunickiego 26 a
Lublin, 20-417
Poland
Dyrektor zarządzający: Olga Lenarczyk
Kontakt: [email protected]

SmartNinja Franchise Owner
SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto
Slovenia
Dyrektor zarządzający: Miha Fabjan
Kontakt: [email protected]

Dołożymy wszelkich starań abyś uzyskał odpowiedź jak najszybciej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od momentu opublikowania na stronie.

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019

Zapisz się do naszego newslettera!

Messenger